Je, unamkumbuka ile hadithi ya Mzee Kazihaiko inayosimulia mwisho wa ujanja na ubabe wa sungura? Hadithi yenyewe inasema hivi: Hapo zamani za kale kulikuwa na shida ya maji kwenye kijiji kimoja (Zanzibar) na wanakijiji (Wazanzibari) wakakutana kutatua hiyo na kuamua wachimbe kisima (mfumo wa kidemokrasia).

Walipopeana muda wa kupitiana kwenda kwenye hiyo kazi ya uchimbaji kisima, Sungura (CCM) akatoa rai kwamba kutokana na sababu alizozijua yeye, wakati wa kupitiwa nyumbani kwake ukifika, basi vijana wamwite kwa jina la Mzee Kazihaiko (hakuna kushindwa kwenye uchaguzi). Tabaan, kila alipopitiwa akaitwa kwa jina hilo, naye jawabu yake ikawa “Sawa, kazi haiko”. Hatoki. Siku nenda siku rudi, wenzake wanakwena kazini kuchimba kisima na kila wakimpitia nyumbani kwake kumuita kwa jina alilowaambia mwenyewe wamuite, Mzee Kazihaiko, yeye aliitikia vile vile, “sawa kazi haiko”, hadi kazi ya kuchimba kisima ilipomalizika.

Kwa kuwa hakushiriki kwenye kazi, kijiji kikamuwekea marufuku kuwa hana ruhusa ya kutumia maji ya kisima hicho. Lakini kwa kuwa kulikuwa na shida ya maji na hapakuwa na chanzo chengine, Sungura akaanza kazi ya kuiba maji usiku usiku, kiasi ya kwamba watu wakiamka hawayapati tena.

Mwishowe watu wakatanabahi kwamba lazima kuna mwizi na wakaamua waweke walinzi kulinda kisima chao kwa zamu. Lakini bado Sungura aliwazidi ujanja kwa njia mbalimbali – mara awawarambishe asali, mara awafunge kamba na hata kuwapiga mikwaju. Kisha akawa anachota maji, mengine anakoga, mengine anakunywa na kwa jeuri yaliyobakia kisimani anayachafuachafua.

Na kama hayo hayatoshi, ikifika asubuhi anapita mitaani na mluzi akiimba: “Nilimpiga mchungwani, akalia kwi kwi kwi!” (Hizo ndizo chaguzi zilizopita visiwani Zanzibar).

Ndipo mwisho tena wale wanakijiji wakaamua waweke mtego wa sanamu la urimbo kisha wao wakalale raha mustarehe wasubiri matokeo yake (uchaguzi wa 20 Machi 2016).

Siku hiyo, Sungura alipofika kisimani, akaona mtu aliyekaa pale kwa mkao wa kijeurijeuri, maana hata akimsalimia alikuwa hasemi. Akaanza kumtisha kwa maneno (kuwalazimisha wafanyakazi wa SMZ wapigekura), yule mtu kakaa tu kimya. Hatimaye akaanza kumchapa makonde (ubabe wa mazombi na vikosi maalum vya SMZ), lakini kila akimpiga mkono mmoja, ananasa (MCC).

“Ala, unanikamata mkono wa kulia enh, kwani wa kushoto sina?” Sungura akawa anajikaza kisabuni. Na wa kushoto ukaganda. Akarusha teke la kushoto, mguu ukaganda. “Kwani mguu mwengine sina?” Akarusha na la kulia, na mguu nao ukaganda. Sasa akawa kabakia na kichwa tu, nacho alipomrushia yule aliyedhani ni mtu, pia akaganda.

Sungura akawa ameganda mwili mzima (Rais John Magufuli na Waziri wa Mambo ya Kigeni, Augustine Mahiga). Wanakijiji walipokuja kisimani asubuhi wakamkuta mwizi wao ananing’inia kwenye sanamu la urimbo, macho ameyatoa kupwekupwe. Wakamkamata na kumsulubu ipasavyo mwizi wao, wakimwambia kuwa siku za mwizi ni 40 (demokrasia ya kweli Zanzibar) .

TANBIHI: Hadithi imesimuliwa na Abu Omar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.