Chama cha Wakulima Tanzania AFP kimesema ipo haja ya kurudishwa kwa sheria ya upimaji wa bidhaa zote zinazozalishwa na wakulima pamoja na wafugaji nchini kama zinvyopimwa zile zitokazo nje ya nchi ili kuwezesha kutoa faida kwa mkulima na kuepusha vitendo vya ulanguzi unaofanywa na baadhi ya wafanya biashara.
Katika taarifa yake Mkurugenzi wa Mipango na Sera wa AFP Rashid Mchenga iliyosambazwa kwa vyombo vya habari ameelza kwamba kutokupimwa kwa bidhaa hizo kunapelekea ubabaishaji unaofanywa na baadhi ya walanguzi wachache kwa kunufaika na mazao yanayozalishwa na wakulima, wafugaji pamoja na wavuvi kwa kuwapa bei ndogo na kuwazidishia wauzaji wa madukani na magengeni pamoja na walaji.
Amesema kuwa kutokuwa na mipango mizuri ya uendeshaji wa masoko sambamba na kutofuata sheria za masoko ndio chanzo kikubwa cha kutomlinda Mkulima, mfugaji na mvuvi kwa mujibu wa sheria hivyo iko haja ya seriksli zote mbili za SMZ na SMT kuanzisha na kudumisha sheria za kumlinda mkulima, mfugaji na mvuvi kwa kupimwa mazao yao na kuuzwa kwa kutumia mizani.
Amesema kuwa sheria ya upimaji wa mazao kama muhogo, ndizi, viazi na mazao mengine yaanze kupimwa kuanzia kwa wakulima wenyewe ili kujua bei ya mkulima mwenyewe wafanya biashara na walaji sambamba na wafugaji na wavuvi ili kuwezesha haki kutendeka kwa mujibu wa sheria ya haki ya mkulima.
Amesema kuwa sheria za upimaji wa vyakula pamoja na mazao mengine zilikuwepo kuanzia miaka ya 74-80 hivyo hapana budi kwa serikali kuzirejesha sheria hizi ili kumjengea mustakbali mzuri mkulima.
Amesema kuwa upimaji wa bidhaa kwa kutumia mizani kutaisadia serikali katika kupanga bajeti yake vizuri kwa kujua hesabu zake za matumizi ya siku,wiki, mwezi na mwaka pamoja na kujua matumizi ya taifa na watu wake kwa kuendana na bajeti iliyopangwa.
Aidha amewataka wakulima, kujipanga ili kuondokana na walanguzi wa masokoni na mashambani waliojitokeza siku hizi kununua mazao machanga mashambani na badala yake wasubiri yapevuke ili waweze kuuza kwa faida na sio kwa hasara na wauze kwa mujibu wa sheria.
Pia amewataka wananchi wafuate sheria za kilimo, mifugo na uvuvi ili kuweza kupata maendeleo yao na serikali zote mbili ziwasaidie wakulima, wafugajib na wavuvi kwa kuyapatia ufumbuzi matatizo yanayowakabili ili kutekeleza dhana halisi ya kilimo kwanza na mapinduzi ya kilimo na maendeleo ya mifugo na uvuvi kwa mujibu wa sheria.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.