Bada ya vyote kutwaa, ukavifanya ni vyako
Ukaviba kwa hadaa, vikawa miliki yako
Bado ukegaagaa, wataka ramba na mwiko?
Fisadi usotosheka, likutoshalo n’dongo

Pya kunnikukuta, sina kilichonibaki
Si nkuti si wa shuka, si mzima si maiti
Sasa nakwamba kopoka, utakalo hulipati
Likutoshalo n’dongo, fisadi usotosheka

Wenda dai uongezwe, yawe mbali masafayo
Kwangu miye kupunguzwe, nibakwi maji ya nyayo
Kwako kuje kujalizwe, ufurahike rohoyo
Unyanda hausogezwe, palipo ndipo kituo

Kwa husuda ulonayo, hakuna pakutoshapo
Duniya iwe maliyo, utamba mpa na hapo
Ela naiji siriyo, itabaki kuwa ndoto
Kitachosinza kiyuyo, ni dongo peke na moto

Hamad Hamad
20 Januari 2012
Copenhagen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.