Na Salma Said, Zanzibar

Waziri wa Maji, Ujenzi, Nishati na Ardhi, Mansoor Yussuf Himid amewataka wajumbe wa baraza la wawakilishi kuondosha wasi wasi na wajitayarishe vyema kuipokea ripoti ya Mshauri Mwelekezi kutoka Norway hivi karibuni.

Akijibu swali la nyongeza la Mwakilishi wa Jimbo la Mpendae (CCM) Mahmoud Thabit Kombo aliyetaka kujua ukweli upo wapi baina ya serikali ya muungano kusema hakuna amfuta na serikali ya Zanzibar kusema mafuta yapo.

“Mheshimiwa Spika mimi nataka kujua maana juzi nimemsikia Waziri Mheshimiwa Malima akisema Zanzibar hakuna mafuta huku mheshimiwa waziri Mansoor anatakwambia mafuta yapo na sasa nataka kujau ukweli upo wapi” aliuliza Kombo ambaye ni Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo.

Waziri Himid alisema hakuna teknolojia yenye uhakika kwa mia kwa mia inayofahamu kuwa mafuta Zanzibar yapo hayapo isipokuwa mwelekeo wa kupata maguta Zanzibar upon a jambo hilo litajulikana iwapo utafutaji na ushimbaji mafuta utaanza rasmi.

” Hao wanaosema hakuna mie nasema hakuna technology ya 100% lakini ninachoweza kusema ni kuwa uwezekano wa kuwepo mafuta Zanzibar upo na hilo tutalijua zaidi tukianza kuchimba sasa ikiwa tutapata kinibu, geloni au pipa hayo yatakuwa ni maumuzi ya wazanzibari kama mafuta kidogo tutajipaka na kama gesi kidogo basi tutanusa, kule Tundauwa Pemba mafuta yanakuja yenyewe ” alisema Himid.

aliwataka wajumbe wa baraza la wawakilishi na wananchi kwa ujumla kuacha kubabaishwa na taarifa mbali mbali zinazotolewa na watu pamoja na vyombo vya habari kuhusu mafuta na uwezekano wa kupatikana visiwani hapa.

“Ninachoomba kwa sasa wajumbe mjiandae kuipokea ripoti ya mshauri mwelekezi na kumshauri mwelekezi atakapotoa ripoti yake ninaamini wajumbe wana ushauri mzuri na wa hoja nzuri sana tuna wataalamu wengi hapa tafiti zinaonesha kwamba upo uwezekano wa kupatikana kwa mafuta kwa mujibu wa mazingira ya jiografia ya bahari yetu” alisisitiza Waziri huyo.

Alisema hatma ya suala la mafuta na gesi pamoja na mgawanyo wake utajulikana katika kikao cha baraza la wawakilishi kijacho ambapo suala la mafuta litajadiliwa kwa kina ili kila mzanzibari ajione amewakilishwa katika kikao hicho ambacho kitaamua maamuzi yenye maslahi na wazanzibari wote kiuchumi.

Aliwataka wajumbe wa baraza la wawakilishi kujiandaa na majadiliano hayo kwa kujenga misingi ya hoja katika suala hilo muhimu kwa maslahi ya taifa na kizazi kijacho.

Akijibu swali la msingi lililoulizwa na Mwakilishi wa Jimbo la Kwahani (CCM) Ali Suleiman Ali aliyetaka kujua serikali imejiandaa vipi katika suala zima la kudhibiti uharibifu wa mazingira wakati wa uchumbaji wa mafuta ukiwadia.

Waziri Himid alisema katika mikataba, suala la mazingira limepewa umuhimu wake kama kampuni itaharibu mazingira itapaswa kutoa fidia kwa uharibifu huo.

Alisema kampuni haipaswi kulipa uharibifu wa amzingira pake yake lakini pia zinatakiwa kulipa fidia za uharibifu wa mazao, uhamishaji wa watu katika maeneo yao ya asili na uharibifu wa miundo mbinu

Akijibu swali la kuwaandaa vijana kupata ajira katika uchimbaji wa mafuta Waziri huyo alisema wizara imeandaa mikakati madhubuti ya kusomesha vijana kwa kuwapeleka katika vyuo mbali mbali ndnai na nje ya Tanzania hasa kwa kuwa makampuni yote ya utafutaji wa amfuta katika mikataba yao kipo kipengele cha mafunzo.

Alisema mkataba wa antrim wa mwaka wa 1997 ulikubali kutoa dola za kimarekani 50,000 kwa mwaka na kuna baadhi ya makampuni amabyo yamepewa lesini Tanzania Bara yamefikia hadi dola za kimarekani 100,000 kwa mwaka ambapo uchimbaji ukianza fedha kama hizo zitasaidia kuwapatia mafunzo vijana.

Wajumbe wa baraza la wawakilishi wa pande mbili za CCM na CUF waliingana kwa pamoja na kutaka suala la mafuta na gesi kuondoshwa katika orodha ya mambo ya Muungano.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.